Abgrejdovaný Ententýky: 52 říkánek a písniček na každý týden v roce

Standardní

V roce je 52 týdnů, takže když své dítě naučíte každý týden jednu, za rok bude umět tohle všechno:) Jsou to samé klasiky jako Skákal pes přes oves, Ovčáci, Vyletěla holubička, Andulka šafářová a další… Starý dva články s básničkama jsem vymázla, tady jsou všechny po kupě a podle abecedy, když ještě přibudou, zas abgrejduju a podle abecedy seřadím a hodím sem.

1.      Andulko šafářová

Andulko šafářová, husičky nemáš doma.

Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je!

Vyžeň je z ječmene ven, dřív než bude bílej den.

Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála.

Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví!

Já nesmím z komůrky ven, dřív než bude bílej den.

2.      Beskyde, Beskyde

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide?

Černooký bača ovečky zatáčá,

černooký bača ovečky zatáčá.

Aj bačo, bačo náš, černů košulku máš,

kdo ti ju vypere, když maměnku nemáš?

Kdo ti ju vypere, když maměnku nemáš?

Já nemám maměnku, ale mám galánku,

ona mně vypere černů košulenku,

ona mně vypere černů košulenku.

Ona ju vypere a pěkně vyválí,

až půjdu k muzice, každý mňa pochválí,

až půjdu k muzice, každý mňa pochválí.

3.      Běží liška k Táboru

Běží liška k Táboru,

nese pytel zázvoru.

Ježek za ní pospíchá,

že jí pytel rozpíchá.

Běž zajíčku, běž za ní,

pober jí to koření.

Liška se mu schovala,

ještě se mu vysmála.

4.      Brambora

Kutálí se ze dvora

tákhle velká brambora.

(ruce máme před sebou, motáme s nimi a jako „kutálíme“)

Neviděla, neslyšela,

(dlaněmi zakryjeme oči, uši)

spadla na ni závora.

(dvakrát tleskneme rukama)

Kam koukáš, ty závoro?

(pravou rukou se vztyčeným ukazovákem děláme „ty, ty, ty“)

Na tebe, ty bramboro!

(levou rukou se vztyčeným ukazovákem děláme „ty, ty, ty“)

Kdyby tudy projel vlak,

(krouživými pohyby rukou předvádíme „vlak“)

byl by z tebe bramborák!

(opět do rytmu tleskáme)

5.      Bublina

Tiše děti, novina, přiletěla bublina.

(chytíme se za ruce, vytvoříme s dětmi kruh, přiblížíme se všichni k sobě a šeptáme)

Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje,

(bublinu „nafukujeme“ tak, že se od sebe vzdalujeme, „letí“ otáčíme se po směru kruhu)

přiletěla na náš dvůr, udělala bum.

(pustíme se, tleskneme a dřepneme si)

6.      Cib, cib, cibulenka

Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,

když jsem byla maličká, chovala mě matička.

A teď, když jsem veliká, musím chovat Jeníka.

7.      Co už umím

Umím běhat, umím stát,

nad hlavu si ruce dát.

Umím chodit pomaličku,

umím hrát si na žabičku.

Umím chodit jako rak.

Věřte mi to, je to tak!

8.      Černé oči, jděte spát

Černé oči, jděte spát,

černé oči, jděte spát,

však musíte ráno vstát,

však musíte ráno vstát.

Ráno, ráno, raníčko,

ráno, ráno, raníčko,

dřív než vyjde sluníčko,

dřív než vyjde sluníčko.

Sluníčko už vychází,

sluníčko už vychází,

má milá se prochází,

má milá se prochází.

Prochází se po rynku,

prochází se po rynku,

nese chlapcům novinku,

nese chlapcům novinku.

Novinečku takovou,

novinečku takovou,

že na vojnu verbujou,

že na vojnu verbujou.

Když verbujou, budou brát,

když verbujou, budou brát,

pozdrav milu nastokrát,

pozdrav milu na stokrát.

9.      Čištěni zubů

Čistím zoubky řízy – řízy,

ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

horní a pak dolní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh,

ať má každý radost z nich!

10.  Eniky, beniky, kliky bé

Eniky, beniky, kliky bé,

ábr, fábr, dominé,

elce, pelce, do pekelce,

trausik – ven!

11.  Ententýky, dva špalíky

Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,

bez klobouku, bos, natloukl si nos.

Boule byla veliká jako celá Afrika,

čerti pro něj plakali, hrobeček mu kopali.

Jenom jeden neplakal, protože se pokakal.

12.  Eskymácké pusinky

Eskymáci, to jsou máci,

když nemají žádnou práci,

nazují si holinky,

dávají si pusinky.

13.  Had leze z díry

Had leze z díry,

vystrkuje kníry.

Bába se ho lekla,

na kolena klekla.

Mě se, bábo, nelekej,

na kolena neklekej,

já jsem přeci hodný had,

já mám všechny děti rád.

14.  Holka modrooká

Holka modrooká, nesedávej u potoka,

holka modrooká, nesedávej tam.

V potoce je velká voda, vzala by tě, bude škoda,

holka modrooká, nesedávej tam.

Holka modrooká, nesedávej u potoka,

holka modrooká, nesedávej tam.

V potoce se voda točí, podemele tvoje oči,

holka modrooká, nesedávej tam.

Holka modrooká, nesedávej u potoka,

holka modrooká, nesedávej tam.

V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek,

holka modrooká, nesedávej tam.

15.  Hopsa hejsa

Hopsa hejsa, hopsa hejsa, pojedeme do Brandejsa.

Hopsasá, hopsasá, Bertička se natřásá. (zde jen změníme jméno dítěte)

16.  Já do lesa

Já do lesa nepojedu,

já do lesa nepudu,

kdyby na mě hajnej přišel,

on by mně vzal sekyru.

Sekyra je za dva zlatý

a topůrko za tolar,

kdyby na mě hajnej přišel,

on by mně to všecko vzal.

17.  Kapičky

Dešťové kapičky,

dostaly nožičky,

běhaly po plechu,

dělaly neplechu.

18.  Když jsem husy pásala

Když jsem husy pásala,

zimou jsem se třásala,

teď už husy nepasu,

zimou už se netřasu.

19.  Když jsem šel z hub

Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub,

našla ho Johana s dlouhejma nohama.

Já na ni DUP, dej sem ten zub!

Nebo ti vytrhnu z drdolu chlup.

20.  Když se ten Tálinskej rybník

Když se ten Tálinskej rybník nahání,

dosahá voděnka k samému kraji,

dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje,

dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje.

Vyjdi ty cestičko, vyjdi z vody ven,

po které jsem chodil celičký týden,

chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modrý voči,

chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modrý voči.

21.  Kočka leze dírou

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,

nebude-li pršet, nezmoknem,

nebude-li pršet, nezmoknem.

A když bude pršet, zmokneme, zmokneme,

na sluníčku zase uschneme,

na sluníčku zase uschneme.

22.  Kolo, kolo mlýnský

Kolo, kolo mlýnský za čtyři rýnský,

kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo,

udělalo bác!

23.  Komáři se ženili

Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili,

kapky vína neměli, bzum, bzum, neměli.

Komáři se ženili, ženili, kapky vína neměli.

Přiletěl k nim slavíček, bzum, bzum, slavíček,

přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček.

Komáři se opili, bzum, bzum, opili,

až komára zabili, bzum, bzum, zabili.

Komár leží v komoře, bzum, bzum v komoře,

muška pláče ve dvoře, bzum, bzum, ve dvoře.

Neplač muško, co ti je, bzum, bzum, co ti je,

vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije.

Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití,

když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý.

Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali,

za pět zlatých prodali, bzum, bzum, prodali.

24.  Koulelo se jablíčko

Koulelo se, koulelo

červené jablíčko.

Komu ty se dostaneš,

má zlatá Ančičko?

Koulela se, koulela

dvě naproti sobě.

Komu bych se dostala,

než Janíčku tobě?

25.  Kovej, kovej, kováříčku

Kovej, kovej, kováříčku,

okovej mi mou nožičku.

Okovej mi obě,

zaplatím já tobě.

(dlaní nebo pěstí jako okováváme patu dítěte, na „okovej mi obě“ vystřídáme nohy)

26.  Krtek

První, druhá, třetí, čtvrtá,

na zahradě krtek vrtá.

Vrtá jako vývrtka,

vrtá tunel pro krtka.

27.  Křeček

Milý strýčku, tečka.

Posílám ti křečka, tečka. (dítě máme zády k sobě, jakože mu píšeme po zádech a při slově tečka jemně uděláme prstem tečku)

Křeček škrábe (škrábeme dítěti záda),

kouše (prsty naznačíme kousání), lechtá (dítě polechtáme),

pozor ať vás neulechtá. (stále lechtáme)

Zalepíme do obálky (dítě pohladíme po zádech, jako když zalepujeme obálku),

nalepíme známku (jako přilepíme známku),

dáme razítko (ťukneme pěstí na známku)

a pošleme poštou (vezmeme dítě za ramínka a odstrčíme je).

28.  Maličká su

Maličká su, husy pasu,

tancovala bych já, až se třasu,

tancovala bych já, až se třasu.

A že su já malušenká,

přesto mě má ráda má maměnka,

přesto mě má ráda má maměnka.

29.  Měla babka

Měla babka čtyři jabka

a dědoušek jen dvě,

dej mi babko jedno jabko,

budeme mít stejně.

Měl dědoušek, měl kožíšek

a babička jupku,

pojď babičko na mazurku,

já si s tebou dupnu.

30.  Myšičko, myš

Myšičko, myš,

pojď ke mně blíž! (díváme se na sebe, máma kýve ukazováčkem směrem k sobě)

Nepůjdu kocourku, (kroutíme hlavou „ne ne ne“, na slovo „sníš“ začne máma dítě lechtat)

nebo mě sníš.

31.  Na tom pražským mostě

Na tom pražským mostě rozmarýna roste,

žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste,

žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste.

Až já tudy pudu, zalejvat ji budu,

ona se mi zazelená, já ji trhat budu,

ona se mi zazelená, já ji trhat budu.

32.  Ovčáci, čtveráci

Ovčáci, čtveráci,

vy jste naši vičku i tu čočovičku vypásli.

To je lež jako věž,

nebyla to vička ani čočovička, byl oves.

33.  Paci paci pacičky

Paci paci pacičky,

táta koupí botičky

a maminka pásek

za myší ocásek

a babička čepičku

za tu černou slepičku

a dědeček kabátek

za těch deset prasátek

a kmotříček kožíšek

za lískový oříšek.

34.  Pásla ovečky

Pásla ovečky v zeleném háječku,

pásla ovečky v černém lese.

Já na ni: Dupy dupy dup,

ona zas: Cupy, cupy, cup.

Houfem, ovečky, seberte se všecky,

houfem, ovečky, seberte se.

35.  Pec nám spadla

Pec nám spadla, pec nám spadla,

kdopak nám ji postaví?

Starej pecař není doma

a mladej to neumí.

Zavoláme na dědečka,

on má velký kladivo,

dá do toho 4 rány

a už je to hotovo.

36.  Poštovský panáček

Jede, jede poštovský panáček,

jede, jede, poštovský pán.

Má vrané koníčky

a na nich rolničky,

jede, jede do Rokycan.

37.  Prší, prší

Prší, prší, jen se leje,

kam, koníčky, pojedeme?

Pojedeme na luka, až kukačka zakuká.

Pojedeme na luka, až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala,

ty kukačko, nekukej, má panenko, neplakej.

Ty kukačko, nekukej, má panenko, neplakej.

38.  Protahovací

Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk,

teď si oba pěkně lehnou, leží tiše ani muk.

Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk,

teď na bříško překulí se, leží tiše ani muk.

Na bobečku sedí holka, na bobečku sedí kluk,

teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk.

39.  Při oblékání

Do tunelu jede vlak

pomaličku, tak a tak,

kudy, kudy cestička,

už je venku pěstička!

(nebo nožička, když se oblékají kalhoty)

40.  Ručičky

Každá ručka má prstíčky,

sevřeme je do pěstičky.

Bum, bum na vrátka,

to je pěkná pohádka.

Ručičky si spolu hrají,

plno práce nadělají,

bum, bum na vrátka,

to je pěkná pohádka.

Dvě nožičky taky máme,

pěkně s nimi zadupáme,

dup, dup za vrátky,

to je konec pohádky.

41.  Sedneme si na koníčka

Sedneme si na koníčka,

pojedeme do lesíčka,

pojedeme do polí, (sedneme si na zem, nohy natáhneme, dítě posadíme čelem k sobě, v rytmu říkanky dítě pohupujeme)

bác a nic nás nebolí. (dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)

42.  Skákal pes přes oves

Skákal pes přes oves,

přes zelenou louku.

Šel za ním myslivec,

péro na klobouku.

Pejsku náš, co děláš,

žes tak vesel stále?

Řek bych vám, nevím sám.

Hop! A skákal dále.

43.  Spadla lžička

Spadla lžička do kafíčka,

udělal žbluňk!

44.  Šel tudy, měl dudy

Šel tudy, měl dudy,

ani nezapískal,

bodejž mu ty dudy

rarášek roztřískal.

45.  Šroubek

Já jsem malý šroubek,

vyvrtám si vroubek.

Já jsem malý šroubeček,

vyvrtám si vroubeček.

Takhle jedou páni

Takhle jedou páni, (máme dítě na kolenou a houpeme ho, jako by jelo na voze, na poslední sloku houpeme divoce, jako by se natřásalo na sedláckém voze)

takhle jedou dámy,

a takhle jedou sedláci,

unaveni po práci.

47.  Travička zelená

Travička zelená, to je moje potěšení,

travička zelená, to je moje peřina.

Když si smyslím, na ni sednu,

když si smyslím, na ni lehnu,

travička zelená, to je moje peřina.

48.  Tluče bubeníček

Tluče bubeníček,

tluče na buben

a svolává hochy:

„Hoši, pojďte ven!

Zahrajem si na vojáky,

máme flinty a bodáky.

Hola, hola, hej,

nikdo nemeškej.“

49.  Vařila myšička kašičku

Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku: (lochtáme ukazováčkem dokolečka dítěti po dlani)

tomu dala, tomu nic, (bereme do rukou palec, ukazováček)

tomu málo, tomu víc, (prostředníček, prsteníček)

a na toho nejmenšího se nedostalo, (malíček)

tak utíkal do komůrečky a tam se napapal. (rukou zajedeme dítěti do podpaží a lochtáme ho)

50.  Vrána

Vrána letí, (překřižte ruce dlaněmi vzhůru a zaklesněte je do sebe za palce, ostatními prsty pohybujeme)

nemá dětí.

My jich máme

jako smetí.

My je máme,

neprodáme, (odmítavě zakroutíme hlavou)

protože je rádi máme. (pohoupáme, dáme pusinku, obejmeme)

51.  Vyletěla holubička ze skály

Vyletěla holubička ze skály, ze skály,

probudila modré oči ze spaní,

probudila modré oči ze spaní.

Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly,

byly by tu holubičku dostaly,

byly by tu holubičku dostaly.

Nebyla to holubička, byla to pták, byl to pták,

škoda je tě, má panenko, nastokrát,

škoda je tě, má panenko, nastokrát.

Když mne nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si,

bude si mě namlouvati hodnější,

bude si mě namlouvati hodnější.

52.  Zlatá brána

Zlatá brána otevřená,

zlatým klíčem odemčená.

Kdo do ní vejde,

tomu hlava sejde,

ať je to ten nebo ten,

praštíme ho koš – tě – tem.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s